تولید نفت ایران در خلیج‌فارس افزایش می‌یابد

تولید نفت ایران در خلیج‌فارس افزایش می‌یابد

مجری پروژه طرح توسعه میدان رسالت در شرکت نفت فلات قاره ایران گفت: با استقرار دکل حفاری در مجاورت سکوی DP-R۱ میدان نفتی رسالت واقع در منطقه لاوان، گامی دیگر در راستای افزایش تولید نفت از خلیج فارس برداشته شد.