روان سازی مسیر توسعه صنعت گوهرسنگ برای بخش خصوصی
جعفری:

روان سازی مسیر توسعه صنعت گوهرسنگ برای بخش خصوصی

رئیس هیات عامل ایمیدرو بر ضرورت روان سازی و تسهیل گری برای توسعه صنعت گوهرسنگ توسط بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: ایمیدرو مشارکت با بخش خصوصی و بسترسازی برای پیشبرد اهداف سند توسعه این صنعت را در شمار برنامه ها قرار داده است.
راهبردهای 5 گانه طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور
توسط طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور و با راهبری ایمیدرو تدوین شد:

راهبردهای 5 گانه طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور

طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور، مطالعات اکتشافی گوهرسنگ‌ها ،آموزش نیروی انسانی، ارایه تسهیلات، انجام مطالعات پژوهشی و حضور در همایش‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی را از راهبردهای توسعه ای این صنعت با راهبری ایمیدرو اعلام کرد.