گام‌های عملی و برنامه‌های اجرایی بیمه دی برای حمایت از شبکه فروش

گام‌های عملی و برنامه‌های اجرایی بیمه دی برای حمایت از شبکه فروش

بدون شک عملکرد شبکه فروش بیمه نقش مهم و اثرگذاری در توسعه فروش و فعالیت یک شرکت بیمه دارد. به بیان دیگر هرچه شبکه فروش یک شرکت توانمندتر و پر قدرت تر عمل نماید، دایره توسعه فعالیت‌های شرکت بیمه بیشتر توسعه می‌یابد.
رشد ۷۹ درصدی شاخص فروش
مدیرعامل بیمه دی در شورای مدیران مطرح کرد؛

رشد ۷۹ درصدی شاخص فروش

مدیرعامل بیمه دی در شورای مدیران با اشاره به دستاوردهای ارزنده شرکت در سال گذشته، تحقق اهداف را در گرو باور و تلاش تمامی کارکنان در همه سطوح دانست.