تندیس زرین به بانک کارآفرین اعطا شد
​کسب عالی‌ترین نشان شفافیت مالی از سیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران

تندیس زرین به بانک کارآفرین اعطا شد

بانک کارآفرین موفق به کسب عالی‌ترین نشان شفافیت مالی با عنوان «تندیس زرین» از سیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران شد.
تندیس زرین به بانک کارآفرین اعطا شد
​کسب عالی‌ترین نشان شفافیت مالی از سیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران

تندیس زرین به بانک کارآفرین اعطا شد

بانک کارآفرین موفق به کسب عالی‌ترین نشان شفافیت مالی با عنوان «تندیس زرین» از سیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران شد.