بسترسازی برای پرداخت کلیه تسهیلات خرد بانک توسعه تعاون از طریق تی تی پلاس
طی جلسه ای با حضور مدیران ستادی و استانی مطرح شد:

بسترسازی برای پرداخت کلیه تسهیلات خرد بانک توسعه تعاون از طریق تی تی پلاس

 معاونین مدیر عامل بانک توسعه تعاون طی جلسه ای اعلام داشته اند بسترسازی برای پرداخت کلیه تسهیلات خرد بانک توسعه تعاون از طریق تی تی پلاس در حال انجام است.