ایران قطب تولید پلی‌پروپیلن می‌شود

ایران قطب تولید پلی‌پروپیلن می‌شود

معاون وزیر نفت از احداث ۱۲ طرح PDH در کشور خبر داد و گفت: با اجرای طرح‌های پروپیلن از پروپان (PDH)، افزون‌ بر اینکه کشور در زمینه محصول پلی‌پروپیلن بی‌نیاز می‌شود، به‌عنوان قطب بزرگ تولید پلی‌پروپیلن هم شناخته خواهد شد.