کاهش ۴۰ درصدی بدهی خارجی ایران در دولت سیزدهم
صندوق بین‌المللی پول گزارش داد؛

کاهش ۴۰ درصدی بدهی خارجی ایران در دولت سیزدهم

صندوق بین‌المللی پول نسبت بدهی ناخالص خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ را ۳.۱ درصد برآورد کرد و ایران را از این نظر در رتبه یکی مانده به آخر در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی قرار داد.