عرضه سیمان متناسب با تقاضای بازار است

عرضه سیمان متناسب با تقاضای بازار است

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: اکنون عرضه سیمان متناسب با نیاز بازار انجام می‌شود و در تلاشیم با حداکثر توان ممکن در فصل گرم تولید سیمان داشته باشیم.