تولید دانش بنیان رویکرد اصلی وزارت صمت
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت اعلام کرد:

تولید دانش بنیان رویکرد اصلی وزارت صمت

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت حجم سرمایه گذاری های طرح های بهره برداری شده در هفته دولت امسال را ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت : این میزان سرمایه گذاری برای 23 هزار نفر نیز شغل ایجاد می کند.