خودروهای وارداتی هم در بورس کشف قیمت شوند
نماینده مجلس:

خودروهای وارداتی هم در بورس کشف قیمت شوند

الله‌وردی دهقانی گفت: اگر خودرو بی‌رویه و بی‌برنامه وارد شود تولید داخل آسیب خواهد دید، بنابراین بهتر است هم‌زمان با واردات خودرو، تکنولوژی و خدمات پشتیبان آن هم وارد کشور شود. برای خودروهای وارداتی، منطقی این است که خودرو را به بورس ببریم تا کشف قیمت شود.