نقش بانک پارسیان در پویایی تولید و اقتصاد کشور
مدیر آینده‌پژوهی تشریح کرد؛

نقش بانک پارسیان در پویایی تولید و اقتصاد کشور

مهدی فراهانی مدیر آینده‌پژوهی بانک پارسیان گفت: بانک پارسیان با حمایت از تولید داخلی، مشـارکت و تأمین مالی طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای و هدایت تسـهیلات به سـمت بخش حقیقی اقتصاد و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌زعم خود سهم قابل‌توجهی در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی کشور بر عهده داشته است.
مهلت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی در حمایت از تولید داخلی تمدید شد
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی؛

مهلت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی در حمایت از تولید داخلی تمدید شد

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت را موظف کرد به منظور حمایت از تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی کشور، ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای از قبیل اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) و برات الکترونیکی را بپذیرند.