عزم ایران و چین برای توسعه روابط و رفع موانع
رییس اتاق مشترک ایران و چین خبر داد:

عزم ایران و چین برای توسعه روابط و رفع موانع

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین از راه‌اندازی پارک لجستیکی در سرخس برای توسعه کریدور شرقی - غربی خبر داد و گفت: ایران و چین توافقات بسیاری را مبنی بر توسعه روابط به امضا رساندند که با توجه به عزم دولت‌ها برای رفع موانع روزهای بهتری برای توسعه تجارت و اقتصاد دو کشور پیش رو خواهیم داشت.