پیش‌بینی رشد 2 برابری ظرفیت تولید معدن زرشوران‌

پیش‌بینی رشد 2 برابری ظرفیت تولید معدن زرشوران‌

مدیرعامل معدن زرشوران با بیان اینکه در صورت برگزاری مناقصه و توسعه معدن، ظرفیت تولید به 2 برابر افزایش خواهد یافت. گفت: از زمان افتتاح این معدن تاکنون باید حدود 100 میلیارد تومان حقوق دولتی به شهرستان تکاب می‌رسید اما این پول به منطقه تزریق نشده است.