افتتاح پل دوم آستارا تا یک ماه آینده
جزئیات اقدامات دستگاه دیپلماسی برای توسعه تجارت کشور

افتتاح پل دوم آستارا تا یک ماه آینده

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با تشریح اقدامات انجام شده برای توسعه مبادلات تجاری ایران از بازگشایی بازارچه مرزی مشترک با ترکمنستان پس از ۲ سال، اعزام ۳۵ رایزن اقتصادی و افتتاح پل دوم آستارا تا یک ماه آینده خبر داد.