ارایه خدمات مراکز تجاری ایران به فعالان اقتصادی دیگر کشورها

ارایه خدمات مراکز تجاری ایران به فعالان اقتصادی دیگر کشورها

مدیر مرکز تجاری ایران در آلماتی قزاقستان گفت: با وجود ضرورت توسعه مبادلات اقتصادی بین تجار ایرانی و قزاقستانی از طریق فعالیت های این مرکز اما به دلیل وجود مشکلات و موانع مختلف در مبادلات بانکی، دو طرف باید از ابزارهای دیگر برای دریافت و پرداخت های بانکی تجار استفاده کنند.