تدوین برنامه عملیاتی بیمه رازی با توجه به پنج چرخش استراتژیک

تدوین برنامه عملیاتی بیمه رازی با توجه به پنج چرخش استراتژیک

سرپرست مدیریت برنامه ریزی و تحول بیمه رازی از طراحی و تدوین برنامه عملیاتی این شرکت در سال 1402 خبر داد و گفت: پنج چرخش استراتژیک بیمه رازی نقشه راه شرکت در رسیدن به اهداف کلان شرکت است و با توجه به این موارد برنامه عملیاتی بیمه رازی در سال آینده در حال طراحی و تدوین است.
پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی نرخ دیه در سال ۱۴۰۲

پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی نرخ دیه در سال ۱۴۰۲

رئیس‌کل بیمه مرکزی از پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی نرخ دیه سال آینده به قوه قضائیه خبر داد و گفت: در قانون شخص ثالث تأکید شده سقف پرداخت خسارت بدون کروکی ۲.۵ درصد نرخ دیه در ماه‌های حرام است.
نگرانی از خروج دارو‌ها از شمول بیمه!

نگرانی از خروج دارو‌ها از شمول بیمه!

رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی تهران گفت: روزانه شاهد خروج داروها از شمول بیمه هستیم و حتی این روزها داروهای سرماخوردگی را از شمول بیمه خارج کرده اند و می‌گویند دارو نداریم و از بیرون بیمارستان‌ها باید تهیه کنید.